Запрошуємо вчених, працівників наукових установ та підприємств, аспірантів, магістрантів та студентів узяти участь у конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська.


Програма конференції


Під час проведення конференції планується:

Після проведення конференції, за рішенням програмного комітету планується:

Тематики конференції

Важливі дати

Матеріали

Обсяг статті має бути не менше 2 повних сторінок.

Для розміщення матеріалів статей у CEUR − обсяг не менше 5 повних сторінок англійською мовою. Остання сторінка повинна бути заповненою не менш ніж на 80%.

Для подання матеріалів всі співавтори доповідей повинні попередньо зареєструватися. Матеріали доповідей (оформлені згідно шаблону) завантажити на сайті EasyChair. Після позитивного рецензування вони будуть опубліковані в збірнику матеріалів.

Матеріали студентів / аспірантів приймаються у співавторстві з науковим керівником.

Фінансові умови

За кожну доповідь учасників після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі

Для отримання одного друкованого примірника матеріалів конференції з доповіддю автора необхідно звернутися до Оргкомітету.

Реквізити рахунку для оплати оргвнеску

IBAN UA 133515330000026004052201076 у Харк. ГРУ «Приватбанк», МФО 351533, ІНН 2023101110
Отримувач: ФОП Кобзєв В.Г.
Призначення платежу: Сплата оргвнеску за участь у конференції ІСТ-2022
Прізвище учасника І.П. (обов’язково).
Сума (в українських гривнях), без ПДВ.