8-ма Міжнародна науково-технічна конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2019»

9-14 вересня 2019 р

Голова конференції

Семенець В.В., ректор ХНУРЕ, президент АНПРЕ, д.т.н., проф.

Почесний співголова

Sobczuk H., директор Представництва Польської академії наук в Києві, д.т.н., проф.

Програмний комітет конференції

 • проф. Бакурова А.В., ЗНТУ, Україна
 • проф. Безкоровайний В.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Бісікало О.В., ВНТУ, Україна
 • проф. Блінцов В.С., НУК, Україна
 • проф. Бодянський Є.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Върбанов Р., Болгарія
 • проф. Гоменюк С.І., ЗНУ, Україна
 • проф. Горбенко І.Д., ХНУ, Україна
 • проф. Гребеннік І.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Гунченко Ю.О., ОНУ, Україна
 • проф. Дорошенко В.О., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Дудар З.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Єрохін А.Л., ХНУРЕ, Україна
 • доц. Железко Б.А., БНТУ, Білорусь
 • проф. Живицкая Е.Н., БДУІР, Білорусь
 • проф. Кадиров А.Л., ХДУ, Таджикистан
 • доц. Кобзєв В.Г., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Кобозева А.А., ОНПУ, Україна
 • проф. Коготюк I., MSU, США
 • проф. Когут І.Т., ПНУ, Україна
 • проф. Куш A., ПАН, Польща
 • проф. Лебковський П., AGH UST, Польща
 • проф. Литвин О.М., УІПА, Україна
 • проф. Лужецький В.А., ВНТУ, Україна
 • проф. Машталір В.П., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Мінухін С.В., ХНЕУ, Україна
 • проф. Мірзоахмедов Ф., Таджикистан
 • проф. Нікітченко Н.С., КНУ, Україна
 • проф. Новожилова М.В., ХНУМГ, Україна
 • доц. Нужний С.М., НУК, Україна
 • проф. Пасічник В.В., ЛПУ, Україна
 • проф. Петришин Л., AGH UST, Польща, ПНУ, Україна
 • проф. Полозова Т.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Пономарьов Ю.В., АТ «Укртрансгаз», Україна
 • проф. Попов В., Болгарія
 • проф. Руденко О.Г., ХНЕУ, Україна
 • проф. Рибальський О.В., НАВС, Україна
 • проф. Синєглазов В.М., НАУ, Україна
 • проф. Стахов О.П., Канада
 • проф. Стоян Ю.Г., ІПМаш НАН, Україна
 • проф. Тевяшев А.Д., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Тесля Ю.Н., КНУ, Україна
 • проф. Ткаченко В.П., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Філатов В.О., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Хажмурадов М.А., ННЦ ХФТІ НАН, Україна
 • проф. Чуб І.А., НУЦЗУ, Україна
 • проф. Четверіков Г.Г., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Шаронова Н.В., НТУ «ХПІ», Україна
 • проф. Шубін І.Ю., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Шумейко О.О., ДТУ, Україна
 • проф. Яковлєв С.В., НАУ «ХАІ», Україна
 • доц. Якушенко К.В., БНТУ, Білорусь

Організаційний комітет конференції

Співголови

Заступник голови

Відповідальний секретар

Робоча група організаційного комітету

Організатори

Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський національний університет міського господарства ім. А.М. Бекетова
Національна академія наук України
Люблінський відділ Польської Академії Наук
Представництво „Польська академія наук” у Києві
AGH науково-технологічний університет в Кракові
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеський національний політехнічний університет
Українська нафтогазова академія
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Українська Федерація Інформатики
Академія Наук Прикладної Радіоелектроніки
Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки
Білоруський національний технічний університет
Національний університет цивільного захисту України
Запорізький національний технічний університет