10-та Міжнародна науково-технічна конференція
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІСТ-2021»

13 − 19 вересня 2021 року

Голова конференції

Семенець В.В., ректор ХНУРЕ, президент АНПРЕ, д.т.н., проф.

Програмний комітет конференції

 • проф. Безкоровайний В.В., ХНУРЕ, Україна – голова
 • проф. Антощук С.Г., ОНПУ, Україна
 • проф. Бісікало О.В., ВНТУ, Україна
 • проф. Блінцов В.С., НУК, Україна
 • проф. Бодянський Є.В., ХНУРЕ, Україна
 • PhD Бондаренко А., РТУ, Латвія
 • проф. Върбанов Р., Болгарія
 • проф. Голуб С.В., ЧДТУ, Україна
 • проф. Гоменюк С.І., ЗНУ, Україна
 • проф. Горбенко І.Д., ХНУ, Україна
 • проф. Гребеннік І.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Гунченко Ю.О., ОНУ, Україна
 • проф. Дорошенко В.О., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Дудар З.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Дудек М., AGH UST, Польща
 • проф. Єрохін А.Л., ХНУРЕ, Україна
 • доц. Железко Б.О., БНТУ, Білорусь
 • проф. Іванченко С.О., ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», Україна
 • проф. Іващук Н., AGH UST, Польща
 • проф. Кадиров А.Л., ХДУ, Таджикистан
 • проф. Казакова Н.Ф., ОДЕКУ, Україна
 • проф. Карташов В.М., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Кіріченко Л.О., ХНУРЕ, Україна
 • доц. Кобзєв В.Г., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Кобозева А.А., ОНПУ, Україна
 • доц. Кобилін О.А., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Коготюк I., MSU, США
 • проф. Когут І.Т., ПНУ, Україна
 • доц. Короткевич О.В., БДУІР, Білорусь
 • проф. Листопад М.І., БДУІР, Білорусь
 • проф. Литвин О.М., УІПА, Україна
 • проф. Лужецький В.А., ВНТУ, Україна
 • проф. Машталір В.П., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Мінухін С.В., ХНЕУ, Україна
 • проф. Нефьодов Л.І., ХНАДУ, Україна
 • проф. Новожилова М.В., ХНУМГ, Україна
 • доц. Нужний С.М., НУК, Україна
 • проф. Пасічник В.В., НУЛП, Україна
 • проф. Петришин Л., AGH UST, Польща, ПНУ, Україна
 • проф. Петров К.Е., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Полозова Т.В., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Пономарьов Ю.В., АТ «Укртрансгаз», Україна
 • проф. Попов В., Болгарія
 • доц. Притков В.О., БДУІР, Білорусь
 • проф. Пушкар О.І., ХНЕУ, Україна
 • проф. Руденко О.Г., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Рибальський О.В., НАВС, Україна
 • проф. Синєглазов В.М., НАУ, Україна
 • проф. Стахов О.П., Канада
 • проф. Стоян Ю.Г., ІПМаш НАН, Україна
 • проф. Субботін С.О., НУЗП, Україна
 • проф. Тевяшев А.Д., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Ткаченко В.Ф., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Удовенко С.Г., ХНЕУ, Україна
 • проф. Філатов В.О., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Хажмурадов М.А., ННЦ ХФТІ НАН, Україна
 • проф. Харін Ю.С., БДУ, Білорусь
 • проф. Четверіков Г.Г., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Чопоров С.В. ЗНУ, Україна
 • проф. Шаронова Н.В., НТУ «ХПІ», Україна
 • проф. Шаховська Н.Б., НУЛП, Україна
 • проф. Шворов С.А., НУБіП, Україна
 • проф. Шевченко І.В., КрНУ, Україна
 • проф. Шубін І.Ю., ХНУРЕ, Україна
 • проф. Шумейко О.О., ДТУ, Україна
 • проф. Яковлєв С.В., НАКУ «ХАІ», Україна
 • доц. Якушенко К.В., БНТУ, Білорусь
 • проф. Kusz A., ПАН, Польща
 • проф. Lebkovski P., AGH UST, Польща
 • ас.проф. Milczarski P., Лодзький ун-т, Польща
 • проф. Schumm E., HSHL, Німеччина
 • проф. Sobczuk H., Люблінська політехніка, Польща

Організаційний комітет конференції

Співголови

Заступник голови

Відповідальний секретар

Робоча група організаційного комітету

Організатори

Міністерство освіти та науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національна академія наук України
Люблінський відділ Польської Академії Наук
Представництво „Польська академія наук” у Києві
AGH науково-технологічний університет в Кракові
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеський національний політехнічний університет
Українська нафтогазова академія
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Українська Федерація Інформатики
Академія Наук Прикладної Радіоелектроніки
Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки
Білоруський національний технічний університет
Запорізький національний університет